شرکت صنعتی و فولادی الکترود صنعت نگین سپاهان بزرگترین زیر مجموعه گروه آمارانت کیش با ظرفیت تولید سالانه 80 هزار تن انواع الکترودهای قلیایی، سلولزی، CO2 و همچنین کلیه صنایع مفتولی و با محصولات دارای استاندارد جهانی، بسته‌بندی سبز که باحذف مواد شیمیایی و آلوده کننده صنعتی سبز را پایه گذاری نموده است جز اولین واحد تولید الکترود های جوش کشور با صنعت سبز می باشد.