شرکت پرداخت الکترونيک نوين ايران (پانا) با آينده پژوهي جمعي از متخصصين حوزه پرداخت در سال 1401 تاسيس شد. چشم انداز اين شرکت، ايجاد و ارايه آخرين فناوري ها در حوزه پرداخت از طريق دستگاههاي کارتخوان، تلفن هاي هوشمند و اينترنت اشيا است و خدمات  در حوزه نئوبانک و باشگاه مشتریان از دیگر طرح های پانا میباشد.