درخت آمارانت

گروه توسعه سرمایه گذاری آمارانت

 

بیانیه ارزش

کارکنان :

سازمان ما بر حفظ کرامت و ارزشهای انسانی تاکید داشته و معتقدیم کارکنان ما جزء لاینفک خانواده بزرگ آمارانت می باشند لذا توجه به نیازمندیهای آنان و خانواده هایشان از اولویت های سازمان است . ما همواره می کوشیم با ایجاد روحیه تیمی ، مدیریت مشارکتی و آموزشهای هدفمند ، کارکنانی متعهد ، دلسوز و خود شکوفا تربیت و در اختیار صنعت ملی کشور قرار دهیم.

مشتریان:

 ما خود را متعهد به عرضه محصولات و خدماتی سالم به مشتریان خود می دانیم لذا در این راه به کلیه الزامات قانونی و استاندارد های مشتری و تامین حداکثری کیفیت کالا و خدمات پایبند خواهیم بود . مسلما عرضه محصول سالم و ایمن از ارزشهای اصلی سازمان خواهد بود.

محیط اجتماع:

قطعا پایبندی به الزامات محیط زیست ، با هدف  ایجاد محیطی سالم جهت زندگی مطلوب نسل های آینده ، وظیفه و تعهد همه ماست و مسلما رعایت استاندارد های زیست محیطی را به عنوان دوستدار جامعه و محیط در سر لوحه برنامه خود قرار خواهد داد . بدیهی است الزامات اجتماعی و قانونی جزء لاینفک برنامه ریزی های استراتژیک سازمان ما خواهد بود.