درخت آمارانت

گروه توسعه سرمایه گذاری آمارانت

 

چشم انداز

ما برآنیم که با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، نوین ، قابل اعتماد و سالم، باتامین و تضمین سلامتی ،ایمنی و آرامش خاطر مشتریان و برخورداری از حمایت حداکثری آنان، رهبری کیفی بازار محصولات هدف را در اختیار بگیریم.

چشم انداز ما تا سال 2020 به گونه ای تعیین شده که زمینه ساز تولید و اشتغال زایی در کشورمان گردیده و رسالت خود را در توسعه فرهنگ سلامت و آگاهی بخشی اجتماعی، به عنوان یک وظیفه و مسولیت اجتماعی عینیت بخشیم .